"Ieder litteken kan een deur zijn..."
(C.P. Estès)

Het woord "trauma" komt van het Grieks, en letterlijk vertaald betekent het "verwonding". In de psychotherapie bedoelen we dan een negatieve ervaring die een psychische wonde veroorzaakt. Wanneer men een onverwachte, ingrijpende en/of vervelende ervaring heeft gehad, kan een psychisch trauma ontstaan. Voorbeelden van gebeurtenissen die tot psychische trauma’s kunnen leiden zijn seksueel misbruik, slachtoffer van lichamelijk en/of psychisch geweld, getuige of slachtoffer van een natuurramp, maar ook pesten, vernederd worden of niet mee kunnen op school kunnen een trauma veroorzaken door de impact van die negatieve ervaring. Wat iemand als traumatisch ervaart is voor ieder mens verschillend.

Bij traumaverwerking is het belangrijk handvatten te krijgen waar jij je goed bij voelt. Jij hebt immers een traumatische ervaring meegemaakt, en dus is jouw manier de enige juiste manier om ermee om te gaan. Ik leg je geen methode op, maar begeleid je in het zoeken naar je eigen manier van traumaverwerking. Vanuit dit denkkader gebruik je je eigen mogelijkheden en competenties.

Praktijk adressen

Grensstraat 17
4709 PG Nispen (NL)
(ingang via "De Torteltuin")
Zie op Google Maps

Koekoekstraat 32
2910 Essen
Zie op Google Maps

Een individuele therapeutische sessie duurt één uur en gebeurt steeds op afspraak. De prijs is 70 euro per sessie.

Een koppel of gezinsgesprek vraagt soms meer tijd dan het voorziene uur en is de vergoeding hiervan afhankelijk .