"Kwetsbaar durven zijn en je tranen laten gaan,
is de enige manier om weer op te kunnen staan."
(Karin Anbergen -Troostgeschenk)

Het verlies van een dierbare is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je kunt meemaken. Dit verlies maakt vaak een grote inbreuk op het bestaan. De gevoelens van rouw en gemis een plaats geven is vaak een moeilijk proces, we spreken ook niet meer zoals vroeger over rouw verwerken maar eerder van rouw “overleven”. Rouw is zoals de golven van de zee, soms is deze rustig en kabbelend, soms zijn de golven/emoties zo overspoelend en hevig dat je onderuit gaat.

Iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met verlies. Eén van de belangrijkste taken in ons leven is te leren omgaan met verlies, leren het verlies integreren in je leven zodat jij verder kan gaan op jouw levenspad. In therapie zien we dat mensen hier vaak vast komen te zitten door een overlevingsstrategie te gebruiken die op zich best ok was, maar na verloop van tijd een valkuil is geworden. Bv: je stort je op het werk om maar niet de emoties te moeten voelen (vluchten), vroeg of laat komt deze pijn toch boven, of je krijgt een burn-out enz… Veel psychische problemen in ons leven kunnen voortkomen uit niet doorleefde gevoelens van rouw en verdriet. Alleen het toelaten van deze gevoelens heeft het vermogen je te helen en vanuit eigen kracht weer vorm te geven aan het leven. Rouwbegeleiding geeft je ondersteuning, duidelijkheid en inzicht in dit emotionele proces en helpt je op weg naar een nieuw, ander toekomstbeeld zonder afbreuk te doen aan datgene wat verloren is gegaan.

Praktijk adressen

Grensstraat 17
4709 PG Nispen (NL)
(ingang via "De Torteltuin")
Zie op Google Maps

Koekoekstraat 32
2910 Essen
Zie op Google Maps

Een individuele therapeutische sessie duurt één uur en gebeurt steeds op afspraak. De prijs is 70 euro per sessie.

Een koppel of gezinsgesprek vraagt soms meer tijd dan het voorziene uur en is de vergoeding hiervan afhankelijk .