"De therapeut is een participant in het gesprek, waarbij hij luistert en samen met de cliënt ruimte maakt, waarin de cliënt kan uitdrukken wie hij is, hoe zijn leven eruitziet, hoe hij de wereld ervaart."
(Peter Rober)

Werkwijze

In eerste instantie is er een intakegesprek waarin we jouw hulpvraag samen verkennen. Samen bekijken we je levenssituatie, omgeving, je bezorgdheden, je gedrag- en denkpatronen en je verleden. Met het nodige geduld, zachtheid en respect verkennen we jouw situatie en bepalen we een doel voor de therapie. Je kan vertellen over jouw situatie waarover we samen in dialoog gaan. Wanneer je geen woorden vindt om te zeggen wat voor jou zo moeilijk is, dan zijn er andere mogelijkheden voorhanden om uit te drukken wat er binnenin allemaal leeft. Bijvoorbeeld met prenten, verhalen, metaforen of d.m.v. tekenen,... 
Het wordt als het ware een therapie-op-jouw-maat.

Visie

Er wordt in de eerste plaats getracht een veilige ruimte te creëren waar jij mag zijn wie je bent, zonder oordeel, zonder veeleisende verwachtingen. Pas als er vertrouwen is, kan de samenwerking ontstaan die nodig is in therapie. Ik geloof dat iedereen het in zich heeft om, indien gewenst, een andere weg in te slaan. Als psychotherapeut heb ik het voorrecht om afwisselend getuige en gids te zijn op deze weg die je aflegt.

Gedragscode

Als erkende psychotherapeut ondersteun ik de deontologische code. Voor algemene informatie over Interactionele Vormgeving : klik hier

De volledige gedragscode kan hieronder gedownload worden. 

gedragscode_iv.pdf (48KB)

Praktijk adressen

Grensstraat 17
4709 PG Nispen (NL)
(ingang via "De Torteltuin")
Zie op Google Maps

Koekoekstraat 32
2910 Essen
Zie op Google Maps

Een individuele therapeutische sessie duurt één uur en gebeurt steeds op afspraak. De prijs is 70 euro per sessie.

Een koppel of gezinsgesprek vraagt soms meer tijd dan het voorziene uur en is de vergoeding hiervan afhankelijk .