Therapie is een brug tussen moeilijkheden en oplossingen,
tussen verloren lopen en je weg terug vinden,
tussen verstrikt zitten in je levensverhaal en zelf een nieuw verhaal schrijven.

Waarom ik voor De Linde heb gekozen is symbolisch; vroeger konden de mensen met hun verhaal vaker bij elkaar terecht dan in onze huidige maatschappij. De lindenboom staat hier symbool voor, vandaar dat hij in vele dorpskernen op het dorpsplein staat/stond.

Tevens staat een Lindeboom symbool voor bescherming, kracht , verbinding en vruchtbaarheid, voor verandering en vernieuwing.

Met praktijk “De Linde” tracht ik symbolisch een plek te bieden waar jouw verhaal er mag zijn, waar jij kracht en verbinding mag vinden zodat je opnieuw verder kan met jouw levensverhaal.

Waarom De Linde

Praktijk adressen

Grensstraat 17
4709 PG Nispen (NL)
(ingang via "De Torteltuin")
Zie op Google Maps

Koekoekstraat 32
2910 Essen
Zie op Google Maps

Een individuele therapeutische sessie duurt één uur en gebeurt steeds op afspraak. De prijs is 70 euro per sessie.

Een koppel of gezinsgesprek vraagt soms meer tijd dan het voorziene uur en is de vergoeding hiervan afhankelijk .