"Achter elke traan van verdriet schuilt een glimlach vol herinneringen"

Kinderen vanaf 8 jaar

Kinderen houden vaak hun reacties op verlies achter. Naast gevoelens van eenzaamheid en het idee ‘anders te zijn’, kunnen ze heel vrolijk gedrag vertonen, waardoor de pijn vanbinnen niet altijd zichtbaar is. Soms ziet men woedebuien, de andere dag een eerder teruggetrokken kind… Met behulp van tekenen, spelvormen en andere toegepaste methoden kunnen kinderen begeleid worden bij hun verlies.

Doelgroep: Kinderen vanaf de lagere schoolleeftijd.


Jongeren en verlies

Jongeren zijn vaak erg zoekende naar een manier om ‘goed’ om te gaan met zijn of haar verdriet en gemis. Een complexiteit aan gevoelens, waarbij de vraag wordt gesteld: “Wat voel ik nu concreet? Waarom ik?”. Hun levensfase wordt gekenmerkt door het loskomen van opvoedingsfiguren, het bevorderen van de zelfstandigheid en het optrekken met leeftijdsgenoten. Een verlieservaring, in welke vorm dan ook, maakt dat dit proces niet gemakkelijk verloopt, waarbij hij of zij soms geen weg weet met zichzelf. Hij of zij blijft vaak achter met een verward gevoel, een last op de schouders en vele, onopgeloste vragen. Samen met de jongeren gaan we op zoek naar een manier om met het verdriet en gemis om te gaan die voor hem of haar goed aanvoelt. Er zijn geen twee mensen die op dezelfde manier rouwen. Je kan het vergelijken met vingerafdrukken: iedere vingerafdruk is anders. Iedereen rouwt op zijn of haar manier. De manier van rouwen past bij de persoon net als de muziek die hij of zij kiest, de kleren die hij of zij koopt,…

Doelgroep: Jongeren vanaf 12 jaar

Praktijk adressen

Grensstraat 17
4709 PG Nispen (NL)
(ingang via "De Torteltuin")
Zie op Google Maps

Koekoekstraat 32
2910 Essen
Zie op Google Maps

Een individuele therapeutische sessie duurt één uur en gebeurt steeds op afspraak. De prijs is 70 euro per sessie.

Een koppel of gezinsgesprek vraagt soms meer tijd dan het voorziene uur en is de vergoeding hiervan afhankelijk .